Privacy Policy

17 mei 2018

Internetbureau WP-Solutions Privacy Verklaring

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens door Internetbureau WP-Solutions worden verzameld, en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Internetbureau WP-Solutions

Internetbureau WP-Solutions

Marco Peereboom – Exhibition fine art – Gallery – Blog

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Internetbureau WP-Solutions verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Doel Gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Internetbureau WP-Solutions . Deze worden hieronder toegelicht.

 

  • Analytics

De website van Internetbureau WP-Solutions verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

De gegevens die Internetbureau WP-Solutions ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 

  • WP-Solutions Hosting

De e-mail van Internetbureau WP-Solutions wordt gehost bij WP Solutions. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van WP Solutions. Ook de website en back-ups van de website worden gehost bij WP Solutions. Gegevens die jij achterlaat op de website van Internetbureau WP-Solutions zijn op de servers van WP Solutions opgeslagen.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Internetbureau WP-Solutions , maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

  • Google Analytics

De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor 3 jaar bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Internetbureau WP-Solutions of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Internetbureau WP-Solutions . Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Internetbureau WP-Solutions prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Internetbureau WP-Solutions ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Jouw rechten

  • Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Internetbureau WP-Solutions vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Internetbureau WP-Solutions . Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

  • Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Internetbureau WP-Solutions . Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

  • Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Internetbureau WP-Solutions opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Internetbureau WP-Solutions al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

  • Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Internetbureau WP-Solutions vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

  • Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Internetbureau WP-Solutions niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

  • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Internetbureau WP-Solutions jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via marcus1968@gmail.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Internetbureau WP-Solutions verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Internetbureau WP-Solutions via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Internetbureau WP-Solutions de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Internetbureau WP-Solutions met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Internetbureau WP-Solutions behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Internetbureau WP-Solutions dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Internetbureau WP-Solutions te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via marcus1968@gmail.com